Soritxarrez gure eskaintza ezin dugu zure herrian proposatu. Hala ere gure proiektua sustengatu nahi baduzu, kooperatibaren bazkide bihurtzen ahal zira!

Parte batzu hartzen ditut

Zuen datu pertsonalak Enargiaren eskaintzaz aprobetxatzeko galdetuak dira.
Datu aldaketa edo ezabatze guztiendako, gurekin harremanetan sartu gutunez: ENARGIA - 314 rue Larre Lore 64310 Azkaine edo mailez

Zuen sorterriaren departamenduaren zenbakia idatz ezazu. Ipar Euskal Herritik edo Frantziatik kanpo sortu bazira 99 idatz ezazu.

Aurrekoa
Kontagailuaren potentzia (kVA)

Zure kontagailuaren potentzia jakiteko, argindar faktura bat hartu eta kontratuaren ezaugarriak laukia begiratu.

PDL

Hornidura pundua, zure egoitza manera bakar batez identifikatzen duen 14 zifraz osatua den erreferentzia da. Atsemateko, argindar faktura bat hartu eta kontratuaren ezaugarriak laukia begiratu.

EDO

Kontagailuaren zenbakia.

Kontagailuaren zenbakia zure kontagailuaren gainean idatziak diren azken hiru zifreak dira. Kasu, Linky kontagailu bat baldin baduzu azken 5 zifrak hartu. Bi azkenak kendu eta atxik beste hiruak.

EDO

Kontagailuaren erreleboa (kWh) Oinarrizko eskaintza

Errelebo horren bitartez, manera zehatz batez orain arte kontsumitu duzuna jakinen dugu.

Elektromekanikoak diren kontagailuentzat, agertzen diren zifrak hartu. Elektronikoak diren kontagailuentzat "D" (Défilement) teklan zapa ezazu edo "+" linky bat bada.

EDO

Kontagailuaren erreleboa (kWh) Ordu oso eta hutsen eskaintza.

Elektromekanikoak diren kontagailuentzat, agertzen diren bi zifrak hartu.

Elektronikoak diren kontagailuentzat "D" (Défilement) teklan zapa ezazu edo "+" linky bat bada eta auto erreleboa egin eta ordu osoentzat HP eta gero agertzen den zenbakia hartu eta ordu hutsentzat HC eta gero dena.

Aurrekoa
Kontagailuaren potentzia (kVA)

Zure kontagailuaren potentzia jakiteko, argindar faktura bat hartu eta kontratuaren ezaugarriak laukia begiratu.

PDL

Hornidura pundua, zure egoitza manera bakar batez identifikatzen duen 14 zifraz osatua den erreferentzia da. Atsemateko, argindar faktura bat hartu eta kontratuaren ezaugarriak laukia begiratu.

Kontagailuaren zenbakia.

Kontagailuaren zenbakia zure kontagailuaren gainean idatziak diren azken hiru zifreak dira. Kasu, Linky kontagailu bat baldin baduzu azken 5 zifrak hartu. Bi azkenak kendu eta atxik beste hiruak.

Kontagailuaren erreleboa (kWh) Oinarrizko eskaintza

Errelebo horren bitartez, manera zehatz batez orain arte kontsumitu duzuna jakinen dugu.

Elektromekanikoak diren kontagailuentzat, agertzen diren zifrak hartu. Elektronikoak diren kontagailuentzat "D" (Défilement) teklan zapa ezazu edo "+" linky bat bada.

Kontagailuaren erreleboa (kWh) Ordu oso eta hutsen eskaintza.

Elektromekanikoak diren kontagailuentzat, agertzen diren bi zifrak hartu.

Elektronikoak diren kontagailuentzat "D" (Défilement) teklan zapa ezazu edo "+" linky bat bada eta auto erreleboa egin eta ordu osoentzat HP eta gero agertzen den zenbakia hartu eta ordu hutsentzat HC eta gero dena.

Barkatu bainan arazo bat izan da. Milesker gurekin harremanetan sartzea arazoaren konpontzeko.
Ordu oso eta hutsen eskaintza

Orain arte duzun opzioa jakiteko begira itzazu zure kontratuaren ezaugarriak.

Ordu oso et hutsen eskaintzaz aprobetxatzen baduzu jadanik, Enargian pastean ber ordu oso eta hutsak atxikiko dituzu.

Ez baduzu opzio hori eta hartu nahi baduzu, ENEDISek eman eta zure ordu oso et hutsen ordutegia emanen dizugu.

Tarifak jakiteko, gure tarifen taula jautsi ezazu.

Zuen banku eta eusko datuak
Diru itzultzeaz aprobetxatzeko eskubidea duzu zure bankuarekin izenpetu duzun kontratuan idatzia den maneran. Eskaera guziak, diru hartzea izan den egunetik 8 asteko epe batean egina izan behar da.
Garai hauetan, Eusko ordainketa partziala ahalbidetzeko behar diren garapenak egiten ditugu. Zure datuak orain eman itzazu eta zerbitzu hori prest izanen delarik Euskal Monetarengandik e-mail bat lortuko duzu.
Eusko kondu zenbakia

9 zifraz osatua den zenbaki horui zure eusko gunean atsemanen duzu "nere kondua" sailan.

Hileroko diru hartze automatikoa
Kontsumitzen dutanaren fakturazioa

Zure bezero gune sugertatuaren bidez kontsumatu duzunaren auto erreleboak igortzen ahal dizkiguzu eta guk fakturatzen dizugu soilik kontsumatu duzuna.
Ez baduzu auto erreleborik egiten, guk dugu estimazio bat eginen zure kontsumazio ohituren eta Enedisek egiten dituen erreleboen arabera.
Linky bat baldin baduzu, auto erreleboa ez da beharrezkoa automatikoa baita.

Hileroko ber zamaren ordainketa

10 hilabetez ber zamaren diru hartzea egiten dizugu. Ondotik, erregularrizazio faktura bat igortzen dizugu helduden urteko ordainketa egutegiarekin batera.

Urria eta abenduaren artean eginak diren harpidetzentzat, lehen fakturak errealean izanen dira, hileroko ordainketa heldu den urteko urtarrilan hasiko da.

Erretraktazio epea

14 eguneko epe batean zure erretraktazio eskubideaz aprobetxatzen ahal duzu, zure eskera hortik landa kondutan hartua izanen da

Sustengu kodea

Sustengu kode bat baduzu gure kide den erakunde bat laguntzeko? Hemen idatz ezazu:

Komunikazioa

Aurrekoa
Ordu oso eta hutsen eskaintza

Orain arte duzun opzioa jakiteko begira itzazu zure kontratuaren ezaugarriak.

Ordu oso et hutsen eskaintzaz aprobetxatzen baduzu jadanik, Enargian pastean ber ordu oso eta hutsak atxikiko dituzu.

Ez baduzu opzio hori eta hartu nahi baduzu, ENEDISek eman eta zure ordu oso et hutsen ordutegia emanen dizugu.

Tarifak jakiteko, gure tarifen taula jautsi ezazu.

Kontsumitzen dutanaren fakturazioa

Zure bezero gune sugertatuaren bidez kontsumatu duzunaren auto erreleboak igortzen ahal dizkiguzu eta guk fakturatzen dizugu soilik kontsumatu duzuna.
Ez baduzu auto erreleborik egiten, guk dugu estimazio bat eginen zure kontsumazio ohituren eta Enedisek egiten dituen erreleboen arabera.
Linky bat baldin baduzu, auto erreleboa ez da beharrezkoa automatikoa baita.

Hileroko ber zamaren ordainketa

10 hilabetez ber zamaren diru hartzea egiten dizugu. Ondotik, erregularrizazio faktura bat igortzen dizugu helduden urteko ordainketa egutegiarekin batera.

Eusko kondu zenbakia

9 zifraz osatua den zenbaki horui zure eusko gunean atsemanen duzu "nere kondua" sailan.

Bezero izateaz gain, bazkide izan zaitez!

Enargia, bere bazkideen kooperatiba da. Enargiaren parte batzu hartuz enpresaren fondo propioak azkartzen laguntzen duzu, eta honen bidez lantegiaren geroa eta funtzionamendu ona segurtatzen. Horrezgain, biltzar nagusian parte hartzeko eta zure iritzia emateko eskubidea ematen dizu

Enargiaren bazkide izatea, Enargiari sutengua berretsteko aukera da.

   X   100   €   =   

Zerga apaltzea: inbestitutako zamaren %18a

Garrantzitsua: 2021.05.09etik 2021.12.31 arte inbertitutako zamarengain den zerga murrizketa %18tik %25etara pasatzen da!

Hori izanenz, komunikazio tresna batzuen lortzeko eskubidea lortzen dut.
Kasu:

Enargiaren parteak suskribatzeak inbertitutako zama osoa edo parte bat galtzeko arriskua darama. ENARGIAri emandako datu pertsonal guziak kooperatibaren eskaintza modu hoberenean aprobetxatzeko bilduak eta tratatuak dira.

Aurrekoa

Enargia
zuentzat

Image Description