Bazkideak


Enargia, lurraldearen eraldaketa energetikoaren aldeko herritar proiektua da.
Kontsumitzaile guziak, izan partikular edo lantegi, kooperatibaren bazkide bihurtzen ahal dira kapitalaren parte bat hartuz guttienez (=100€).


ENARGIAren 656 bazkideekin bat egin!

 

 

Image Description

Enargia kooperatibaren bazkide izanez:

  • lurraldeko herritar dinamika batean implikatzeko aukera duzu
  • kooperatibaren biltzar nagusietan hartzen diren erabakietan demokratikoki parte hartzeko eskubidea duzu > bazkide 1 = bozka 1
  • lurraldearen eraldaketa energetikoaren aktore izateko aurkera duzu

Nahiago duzu paperez bazkide bihurtu?

Gure bazkide inprimakia jautsi ezazu, bete eta izanpetu eta, ordainketarekin batera gure egoitzara igor ezazu.

Ordainketa lortu eta, zuen bazkidetza baieztatzen duen ageria igorriko dizugu.

 

>> 2020/08/10etik 2020/12/31 arte inbertitutako zamarengain den zerga murrizketa %18tik %25etara pasatzen da!

Zure zergak Frantzian ordaintzen badituzu. ENARGIAri bazkidetzeak, inbertitutako zamaren %18ko zerga erreduzioaz baliatzeko eskubidea ematen dizu (muga 9 000€koa da ezkongabe batentzat eta 18 000€koa bikote batentzat).

Garrantzitsua: Abantaila hortaz aprobetxatzeko, kapital zati horiek zazpi urtez atxiki behar dituzu suspripzioaren ondotik (abenduaren 31 arte). Epe hori bost urtetara murriztua da kapital zati horiek beste norbeti salduak badira.

Zure bazkidetza egiteko garaian zerga apaltzeaz aprobetxatzeko eskaera egin baldin baduzu orduan apirilan zerga ageri bat igorriko dizugu zerga aitorpena egiteko.

Enargia
zuentzat

Image Description